EIZO мониторите са сред първите продукти, които отговарят на новите критерии на EPEAT Registry 2.0

EIZO мониторите са сред първите продукти, които отговарят на новите критерии на EPEAT Registry 2.0

EIZO е една от първите компании, преминали през EPEAT Registry 2.0, обявена на 18 Януари 2019г. Единадесет FlexScan монитора ще бъдат сред първите продукти, отговарящи на актуализираните критерии на стандарта.

EPEAT е водещата световна екомаркировка за персонални компютри и монитори, управлявани от Green Electronics Council (GEC), пряко свързана с EPA (Environment Protection Agency) и съществува от 2006г. EIZO успешно покрива EPEAT, още от самото начало на директивата, за всички целеви монитори.

За първи път от около десет години насам, се прави актуализация на ЕPEAT стандарта. Новите критерии не са само за продуктите, но включват и широк спектър от управленски практики на компанията, като дейностите по Корпоративна социална отговорност (КСО), системите за събиране на отпадъци и рециклиране и други.
Някои от новите критерии включват:

  • Намалено използване на вредни вещества (бром и хлор) в пластмасите
  • Консумацията на енергия е по-ниска от тази на Energy Star
  • Осигуряване на подобрена информация след сервиз във връзка с жизнения цикъл на продуктите
  • Разкриване на резултатите от LCA (оценка на жизнения цикъл)
  • Разкриване на информация за управлението на електроконсумацията
  • Разкриване на информация за използването на конфликтни минерали

Сертифицирани монитори към момента:
FlexScan EV2216W , FlexScan EV2316W , FlexScan EV2430 , FlexScan EV2450 , FlexScan EV2451 , FlexScan EV2456 , FlexScan EV2457 , FlexScan EV2750 , FlexScan EV2780 , FlexScan EV2785 , FlexScan EV3285 .